Naroči vaje Kei

ZAKAJ RAZVIJAMO EMOCIONALNO INTELIGENTNOST

Podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem svojih zaposlenih in kjer razmišljajo, kako se na visoko konkurenčnem trgu diferencirati od konkurence vedno bolj spoznavajo, da samo racionalno, analitično in včasih rutinsko delovanje ne bo prineslo ustrezne ravni zadovoljstva pri zaposlenih in s tem dolgoročno kvalitetnih rezultatov. Ker so ključni sestavni del podjetij ljudje, njihovi zaposleni, postaja vedno bolj jasno, da je v njihovo delovanje potrebno vnesti čustveno, emocionalno komponento in zaposlene obravnavati celostno. Ko v organizacijah razvijamo avtentičnost in pomagamo ključnim kadrom spoznavati sebe in bolje obvladovati odnose, razvijamo njihovo čustveno inteligentno delovanje.

ZAČNIMO PRI VODJIH

Ko se vprašamo, kateri zaposleni imajo največji vpliv na odnose in rezultate v organizacijah je odgovor na dlani – to so vodje in ključni strokovni kadri. Vodje, ki so ključni pri prevzemanju odgovornosti, pri vplivu na spremembe, pri razvijanju organizacijske klime in kulture so prvi in ključni pri razvijanju čustveno inteligentnega ravnanja zato se običajno ta proces prične prav pri njih.

Zakaj se ukvarjati z razvojem vodij in s tem skrbeti za zadovoljstvo in dobro klimo? Le nekaj možnih odgovorov na to vprašanje je nanizanih spodaj. Zato, ker so vodje:

  • prvi odgovorni za ohranjanje dobre organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih,
  • prvi odgovorni za sestavo najboljše ekipe sodelavcev,
  • prvi, ki se morajo odzvati na počutje svojih sodelavcev,
  • prvi odgovorni za ohranjanje motivacije sodelavcev,
  • prvi odgovorni za razvoj svojih sodelavcev,
  • prvi odgovorni za identifikacijo in zadržanje talentov,
  • prvi odgovorni za rezultate podjetja,
  • prvi odgovorni za rast podjetja.

Vodje z vrha navzdol s svojim zgledom in obnašanjem neposredno vplivajo na vse razsežnosti organizacijske klime, zato sta razvoj in spremljanje učinkovitosti vodenja skupaj z upravljanjem organizacijske klime bistvena za organizacijo, saj se tako lahko določijo področja, ki jih zaposleni zaznavajo kot tista, ki so potrebna sprememb in za katera mora vodstvo organizacije najti potrebne izboljšave, da bi ohranjalo najvišjo možno raven zavzetosti med svojimi zaposlenimi.

NADALJUJMO S TALENTI

Poleg vodij se je potrebno v organizacijah posvetiti prepoznavanju in razvoju talentov oz ključnih strokovnih zaposlenih, ki skupaj z vodji predstavljajo najdragocenejše bogastvo vsake organizacije:
• so glavni steber bodočega razvoja organizacije,
• so najpomembnejši »ambasadorji« organizacije,
• njihova izguba je za organizacijo zelo draga oziroma včasih tudi težko nadomestljiva ter
• brez njih lahko organizacija enostavno obstane na mestu.

POMEMEMBNO USKLAJEVANJE RAZUMA IN ČUSTEV V ODNOSIH

Zahodna družba je v preteklosti vse družbene sisteme, kamor sodijo tudi organizacijski, gradila na razumski ravni. Čustva so bila v organizacijah bolj obravnavana kot tista, ki razvoj zavirajo, kot pa tista, ki mu dajejo dodano vrednost. Razum je seveda pomemben in nam služi pri umevanju stvari, a če največji pomen v naših odnosih dajemo umu, v bistvu izgubljamo. Zakaj? Ker je človek celostno bitje in ker imajo čustva v našem življenju zelo pomembno vlogo. Tudi v organizacijskem delovanju in sploh na področju dela z ljudmi, kamor sodi tudi vodenje.

Prav zaradi tega bodo v bodoče konkurenčno prednost na trgu žele tiste organizacije, v katerih bodo vodje s svojim odnosom zmogli ustvariti razliko v pristopu do svojih sodelavcev. To bo odnos, v katerem bodo zaposleni začutili pristnost, zaupanje, sodelovanje in spoštljivost. Tak odnos bo sam po sebi gradil zadovoljne in zavzete zaposlene. To bodo lahko naredili samo vodje, ki bodo razumeli svoj čustveni svet, svoje odzive v odnosih, vodje, ki bodo v močnem stiku s seboj. Ti vodje bodo lahko tudi na najbolj pristen način živeli vrednote in strategijo organizacije ter jo skupaj s sodelavci pretvarjali v poslovne rezultate.

komunikacija KEI

SE RADI POGOVARJATE?

Saj veste, česa ni nikoli preveč? Kvalitetne KOMUNIKACIJE, med drugim 😊. Je takšna res osnovna veščina, ki jo vsak izmed nas uporablja pri svojem delu.

Preberi več

ZAKAJ JE POMEMBNA EMPATIJA?

V tokratni objavi vam predstavljamo, kako prepoznati razvojne priložnosti pri eni zelo pomembni kompetenci socialne dimenzije. O današnji socialni kompetenci ste zagotovo že veliko brali

Preberi več

VAJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI

Za brezplačno vajo čustvene inteligentnosti kliknite na spodnji gumb in vpišite svoj elektronski naslov.

logo

VAJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI

Za brezplačno vajo čustvene inteligentnosti vpišite svoj elektronski naslov

Potrditveni email boste prejeli v naslednjih 5 minutah. Ne pozabite preveriti tudi spam mape!