Naroči vaje Kei

SE RADI POGOVARJATE?

Saj veste, česa ni nikoli preveč? Kvalitetne KOMUNIKACIJE, med drugim 😊. Je takšna res osnovna veščina, ki jo vsak izmed nas uporablja pri svojem delu. in doma. In povsod. S tem kar vidimo, kar čutimo, kar slišimo, kar okušamo in vonjamo, procesiramo informacije iz okolja v nam razumljive enote. V besede, stavke, misli, mnenja… In v kombinaciji vsega naštetega želimo z glasom, besedami, neverbalnimi namigi informacije predati naprej in poskrbeti, da sogovornik razume  naše sporočilo tako, kot želimo. To predajanje informacij je le en majen del v mozaiku.

Ob razmišljanju, kaj vse je potrebno, da bo komunikacija učinkovita, hitro spoznamo, da je res kompleksna in vsebuje mnogo malih elementov, ki se na koncu lahko povežejo v učinkovito celoto. Ko dobro komuniciramo:

 • pritegnemo pozornosti sogovornika in prilagodimo načina komunikacije prav njemu, vsebini in situaciji,
 • smo prepričljivi, z dovolj energije, pa vendar sproščeni in spontani,
 • preverjamo in spremljamo razpoloženje sogovornika,
 • preverjamo seveda tudi razumevanja tistega, kar smo sporočili in kar smo slišali,
 • spretno nastopamo pred različnimi skupinami…

pa še kaj bi se našlo kot ponazoritev učinkovite komunikacije 😊

V modelu KEI Kompetence Emocionalne Inteligentnosti ima komunikacija pomembno, pogosto povezovalno vlogo. V delovnem okolju je ogromno stvari, ki jih naredimo, povezano z njo:

 • je osnova dobrih odnosov,
 • z njo informiramo in sprejemamo odločitve,
 • z njo prejemamo razne informacije, oblikujemo mnenja,
 • z njo rešujemo probleme in vplivamo na druge.

Kako pa gre vam pri komunikaciji? Ste zadovoljni? Veste, kje imate še največ priložnosti, kaj ste malo manj spretni pri komunikaciji? Je to zbrano poslušanje, postavljanje vprašanj, dajanje povratnih informacij, spremljanje sogovornika,…?

K sreči lahko vse Kompetence Emocionalne Inteligentnosti razvijamo. V prihodnjih dneh usmerite svojo pozornost v dobro poslušanje in sledite naslednjim namigom:

 • bodite polno prisotni in sogovorniku namenite vso pozornost (umirite se, oglejte ga, odložite telefon iz rok, ne izvajajte nobenih drugih aktivnosti medtem, ko se pogovarjate),
 • poslušajte vsebino, konkretne informacije, ki vam jih sogovornik pošilja,
 • bodite pozorni na energijo in čustva,
 • spremljajte njegove neverbalne znake,
 • postavljajte odprta, relevantna vprašanja,
 • na koncu naredite samorefleksijo in razmislite, kako vam je šlo!

 

komunikacija KEI

SE RADI POGOVARJATE?

Saj veste, česa ni nikoli preveč? Kvalitetne KOMUNIKACIJE, med drugim 😊. Je takšna res osnovna veščina, ki jo vsak izmed nas uporablja pri svojem delu.

Preberi več

ZAKAJ JE POMEMBNA EMPATIJA?

V tokratni objavi vam predstavljamo, kako prepoznati razvojne priložnosti pri eni zelo pomembni kompetenci socialne dimenzije. O današnji socialni kompetenci ste zagotovo že veliko brali

Preberi več

VAJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI

Za brezplačno vajo čustvene inteligentnosti kliknite na spodnji gumb in vpišite svoj elektronski naslov.

logo

VAJA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI

Za brezplačno vajo čustvene inteligentnosti vpišite svoj elektronski naslov

Potrditveni email boste prejeli v naslednjih 5 minutah. Ne pozabite preveriti tudi spam mape!